ปฏิทินนักลงทุน

ปี 2567

วันที่เวลา รายการ
02/09/256715.15-16.00 น.การแถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 2/2567 (Opportunity Day) (Virtual Event) 
22/06/265710.00 – 18.00“mai FORUM 2024 OPPORTUNITY X GROWTH
  ณ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรลเวิลด์ (บูธ หมายเลข 95)
24/04/2567เริ่มประชุม 10.00 น.การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ณ ห้อง White Ballroom โรงแรมทรีธารา ลำปาง
21/03/256714.15-15.00การแถลงผลประกอบการประจำปี 2564 (Opportunity Day) (Virtual Event) 

ปี 2566

วันที่เวลา รายการ 
12/09/256614.15-15.00 น.การแถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 2/2566 (Opportunity Day)
24/04/2566เริ่มประชุม 10.00 น.การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ณ ห้อง White ballroom โรงแรมทรีธารา ลำปาง
28/03/256614.15-15.00 น.การแถลงผลประกอบการประจำปี 2565 (Opportunity Day) (Virtual Event) 


ปี 2565

วันที่เวลา รายการ 
28/10/256510.00 – 18.00“mai FORUM 2022 : มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 7 CEO mai พบปะนักลงทุน”
  ณ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรลเวิลด์ (บูธ หมายเลข 9) 
23/08/256516.15-17.00การแถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 2/2565 (Opportunity Day)
  (Virtual Event) 
25/04/2565เริ่มประชุม 10.00 น.การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ณ ห้อง White Ballroom โรงแรมทรีธารา ลำปาง
25/03/2565 13.15-14.00การแถลงผลประกอบการประจำปี 2564 (Opportunity Day) 
  (Virtual Event) 

ปี 2564

วันที่เวลารายการ
16/11/256415:15-16:00 น.การแถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2564 (Opportunity Day)
 (Virtual Event) 
28/09/256413:15-14:00 น. การแถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 2/2564 (Opportunity Day)
 (Virtual Event)   
 19/08/256409.20 น.Speacial Talk หุ้น HPT พบกับ คุณนิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
 รายการ Business Line & life  
14/05/256413.15-14.00 น.การแถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 1/2564 (Opportunity Day)
 (Virtual Event)
26/04/2564เริ่มประชุม
10.00 น.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ณ ห้องกาสะลอง โรงแรมเวียงลคอร 138/38 ถนนพหลโยธิน ตาบลสวนดอกอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
31/03/256418.00-20.30 น. ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง
 ณ ห้องคอนเวนชั่น2 ชั้น5 โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
สำรองที่นั่งได้ที่ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด โทร.0-2264-5678 กด0

ปี 2563

วันที่เวลารายการ
16/09/256313.00-14.00การแถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 2/2563 (Opportunity Day)
 ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 อาคาร บี อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
21/04/2563เริ่มประชุม
10.00 น.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ณ ห้องปีปหลวง เจ เจ พาร์ค เลขที่ 43/37 ถนนท่าคราวน้อย
 อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
25/03/256313.00-14.00การแถลงผลประกอบการประจำปี 2562 (Opportunity Day) 
 ณ ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ยกเลิก)
01-03/03/2563ร่วมงานแสดงสินค้า Hostex 2020 Sandton Convention Centre, Maude Street, Sandton Johannesburg,
 South Africa