ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่และโรงงาน

ที่ตั้ง : 119 หมู่ 15 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170
เบอร์โทรติดต่อ : 081-594 5068
Mail : naruemon.nu@homepottery.com (sale offiec)

เจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูลส่วนนักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อ : คุณโชติมนต์ แววเจริญ
เบอร์โทรติดต่อ : 054-325 180, 089-191 9071
Mail : ir@homepottery.com