ประมวลภาพประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Post Date:28/04/2564)

วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกาสะลอง โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง
Visitors: 150,992