ประมวลภาพประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Post Date: 29/4/62)

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 13:00 น. ณ ห้องปีปหลวง เจเจพาร์ค จังหวัดลำปาง
Visitors: 150,993