รางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 13

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวนิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัลเกียรติยศ 1 ใน 5 ผู้ประกอบการ "Bai Po Business Awards by Sasin" ครั้งที่ 13 ในมิติความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจด้วยการมุ้งเน้น การบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและมิติการสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ

http://www.baipo-business-awards.org/winners.shtml

Visitors: 150,987