ปฏิทินนักลงทุน

ปี 2560

   วันที่  รายการ  
   28/02/2560  “Company Snapshot @NOMURA”  
   07/03/2560  การแถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 4/2559 (Opportunity Day)  
   08/04/2560  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560  
   01/07/2560  mai FORUM 2017 : มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 4
 11.00 - 18.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล เวิลด์ 
 
   23/08/2560  การแถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 2/2560 (Opportunity Day)
 เวลา 10:10-11:10 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
       

 

ปี 2559

   วันที่  รายการ  
   08/04/2559  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559  
   01/07/2559  mai FORUM 2016  
   06/09/2559  การแถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 2/2559 (Opportunity Day)  
       

 

ปี 2558

   วันที่  รายการ  
   28/11/2558  “สัมมนาเคาะขวา คว้าหุ้น จ.เชียงราย”  
       
       

 

Visitors: 9,076