ปฏิทินนักลงทุน

ปี 2564

 วันที่      
       เวลา        
 รายการ
 16/11/2564 15:15-16:00 น.  การแถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2564 (Opportunity Day)
 (Virtual Event)   
28/09/2564 13:15-14:00 น.  การแถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 2/2564 (Opportunity Day)
 (Virtual Event)   
 19/08/2564 09.20 น.  Speacial Talk หุ้น HPT พบกับ คุณนิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
 รายการ Business Line & life  
 14/05/2564 13.15-14.00 น.  การแถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 1/2564 (Opportunity Day)
 (Virtual Event)
 26/04/2564  เริ่มประชุม
10.00 น.
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ณ ห้องกาสะลอง โรงแรมเวียงลคอร 138/38 ถนนพหลโยธิน ตาบลสวนดอกอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 31/03/2564 18.00-20.30 น.  ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง
 ณ ห้องคอนเวนชั่น2 ชั้น5 โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

 สำรองที่นั่งได้ที่ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด โทร.0-2264-5678 กด0

 

ปี 2563

 วันที่ เวลา  รายการ 
16/09/2563  13.00-14.00  การแถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 2/2563 (Opportunity Day)
 ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 อาคาร บี อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
21/04/2563 เริ่มประชุม
10.00 น.
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ณ ห้องปีปหลวง เจ เจ พาร์ค เลขที่ 43/37 ถนนท่าคราวน้อย
 อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
25/03/2563  13.00-14.00  การแถลงผลประกอบการประจำปี 2562 (Opportunity Day) 
 ณ ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ยกเลิก)
01-03/03/2563    ร่วมงานแสดงสินค้า Hostex 2020 Sandton Convention Centre, Maude Street, Sandton Johannesburg,
 South Africa

 

Visitors: 109,788