ปฏิทินนักลงทุน

ปี 2563

 วันที่ เวลา  รายการ 
16/09/2563  13.00-14.00  การแถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 2/2563 (Opportunity Day)
 ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 อาคาร บี อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
21/04/2563 เริ่มประชุม
10.00 น.
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ณ ห้องปีปหลวง เจ เจ พาร์ค เลขที่ 43/37 ถนนท่าคราวน้อย
 อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
25/03/2563  13.00-14.00  การแถลงผลประกอบการประจำปี 2562 (Opportunity Day) 
 ณ ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ยกเลิก)
01-03/03/2563    ร่วมงานแสดงสินค้า Hostex 2020 Sandton Convention Centre, Maude Street, Sandton Johannesburg,
 South Africa
07-11/02/2563    ร่วมงานแสดงสินค้า Ambiente 2020 ที่เมืองแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ประเทศเยอรมนี

 

ปี 2562

วันที่ เวลา
รายการ
    06/12/2562   10.10-11.10  การแถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2562 (Opportunity Day)
 ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 อาคาร บี อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    12/09/2562  13.00-14.00  การแถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 2/2562 (Opportunity Day)
 ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 อาคาร บี อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  07-10/08/2562 10.00-19.00  ร่วมงานแสดงสินค้า WOFEX WORLD FOOD EXPO at SMX Convention Center PHILIPPINES
    13/07/2562 10.00-19.00  mai FORUM 2019 (บูทเลขที่ 48) @ ชั้น 22 ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์  
   05/07/2562 เริ่มตั้งแต่
18.00 น.
 Dinner talk : ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน จังหวัดภูเก็ต
 ณ พระพิทักษ์แกรนด์บอลรูม โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต
 20-22/06/2562    ร่วมงานแสดงสินค้า LAOFOOD'19 ณ National Convention Centre Vientiane, Laos
 28/5 - 1/6/2562    ร่วมงานแสดงสินค้า THAIFEX- World of Food Asia 2019 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
    17/05/2562 เริ่มตั้งแต่
18.00 น.
 Dinner talk : ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน จังหวัดนครสวรรค์
 ณ ฟอรั่ม บอลรูม โรงแรมเดอะพาราดิโซ เจเค ดีไซน์ นครสวรรค์
    27/04/2562  เริ่มประชุม
13.00 น.
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
    29/03/2562 เริ่มตั้งแต่
18.00 น.
 Dinner talk : ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน จังหวัดนครราชสีมา 
 ณ ห้องลำปลายมาศ 1-2 โรงแรมแคนทารี โคราช
    28/03/2562  13.00-14.00  การแถลงผลประกอบการประจำปี 2561 (Opportunity Day)
 ณ ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
08 - 12/02/62    ร่วมงานแสดงสินค้า Ambiente 2019 ที่เมืองแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ประเทศเยอรมนี

 

ปี 2561

วันที่        
      เวลา            
                                         รายการ
28/09/2561 เริ่มตั้งแต่ 18.00   Dinner talk : ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน จังหวัดอุบลราชธานี 
 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี
29/08/2561 13.00-14.00  การแถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 2/2560 (Opportunity Day)
 ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 อาคาร บี อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
01/07/2561 10.00 - 19.00  mai FORUM 2018 : มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 5
 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล เวิลด์ บูทที่ 38
15/06/2561  18.00-20.30  สัมมนา "ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนจังหวัดสุรินทร์"
 ณ ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 02/06 - 29/05/2561 10.00-20.00   ร่วมงานแสดงสินค้า Thaifex-World of Food Asia 2018   
 ณ ศูนย์นิทรรศการอิมแพ็ค เมืองทองธานี (Hall 1 บู๊ท 1PP-13)  
26/04/2561 13.30-16.00  ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ “SCB Intelligent Trade Program-SCB ITP” (รุ่นที่ 2) 
 หัวข้อ : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเครื่องหมายมาตรฐานการค้า และ T-Mark
 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถ.รัชดาภิเษก
07/04/2561 เริ่มประชุม 13.00  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
 14/03/2561 13.00-14.00  การแถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 4/2560 (Opportunity Day)
 ณ ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
28/02/2561 17.30-20.30  ร่วมงานพิธีมอบรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 13 
 ณ โถงเอนกประสงค์ (ชั้น 2) ธนาคารไทยพาณิชย์ สํานักงานใหญ่ รัชโยธิน

โดยได้รับรางวัลในด้าน: 
1. ความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจด้วยการมุ่งเน้น การบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (
Customer-Focused Product and Service) และ 
2.การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (
Entrepreneurship)

http://www.baipo-business-awards.org/winners.shtml
26/02/2561 13.30-16.00  ร่วมงานเสวนาหัวข้อ “Successful Business Transformation in 4.0” โดย ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล 
 Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 13
 ณ โถงเอนกประสงค์ (ชั้น 22) ธนาคารไทยพาณิชย์ สํานักงานใหญ่ รัชโยธิน

 

ปี 2560

 วันที่  รายการ
 28/02/2560  “Company Snapshot @NOMURA”
 07/03/2560  การแถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 4/2559 (Opportunity Day)
 08/04/2560  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
 01/07/2560  mai FORUM 2017 : มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 4
 11.00 - 18.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล เวิลด์ 
 23/08/2560  การแถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 2/2560 (Opportunity Day)
 เวลา 10:10-11:10 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

ปี 2559

 วันที่  รายการ
 08/04/2559  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
 01/07/2559  mai FORUM 2016
 06/09/2559  การแถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 2/2559 (Opportunity Day)

 

ปี 2558

 วันที่  รายการ
 28/11/2558  “สัมมนาเคาะขวา คว้าหุ้น จ.เชียงราย”

 

Visitors: 77,863