กิจการร่วมค้า

 

    

 

ชื่อบริษัท

บริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลลิที จำกัด

ที่ตั้ง

417 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

 โทรศัพท์ / โทรสาร

 02-399 2599 / 02-399 2588

 การประกอบธุรกิจ

 ศูนย์บริการและจัดจำหน่ายเครื่องใช้ และอุปกรณ์สำหรับธุรกิจบริการด้านอาหาร เครื่องดื่มแบบครบวงจร

 เว็บไซด์: http://www.chl.co.th/

 เฟสบุ๊ค: https://www.facebook.com/chl.th/Visitors: 38,976