บริษัทย่อย

 

    

 

ชื่อบริษัท

บริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลลิที จำกัด (CHL)

ที่ตั้ง

417 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์ / โทรสาร

02-399 2599 / 02-399 2588

การประกอบธุรกิจ

ดำเนินธุรกิจบริการให้คำปรึกษา และจำหน่ายอุปกรณ์ครัวและเครื่องใช้ สำหรับธุรกิจบริการด้านอาหาร แบบครบวงจร โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์กว่า 24 กลุ่มผลิตภัณฑ์ และมีสินค้ากว่า 5,000 รายการ นอกจากนี้ยังมีสินค้าสั่งผลิตภายใต้ตราสินค้าของตนเอง ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้ผ่านการคัดสรรค์แล้วว่าผลิตจากผู้ผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุมทุกลักษณะการใช้งานของลูกค้า โดยลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มธุรกิจบริการด้านอาหารในประเทศไทย และในภูมิภาคอาเซียน (AEC)

 เว็บไซด์: http://www.chl.co.th/

 เฟสบุ๊ค: https://www.facebook.com/chl.th/Visitors: 67,022