รู้จัก Home Pottery

ประวัติความเป็นมา

บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2544 ด้วยทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเซรามิคประเภทไฟน์ไชน่า (Fine china) สำหรับการใช้งานในโรงแรม ร้านอาหารและครัวเรือน

ธุระกิจและบริการ

 

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

 

Visitors: 14,157