ชื่อบริษัท

บริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลลิที จำกัด (CHL)

ที่ตั้ง

417 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์ / โทรสาร

02-399 2599 / 02-399 2588

การประกอบธุรกิจ

ดำเนินธุรกิจบริการให้คำปรึกษา และจำหน่ายอุปกรณ์ครัวและเครื่องใช้ สำหรับธุรกิจบริการด้านอาหาร แบบครบวงจร 

 เว็บไซด์: http://www.chl.co.th/

 เฟสบุ๊ค: facebook.com/chl.th